Strona główna

Reklamacje i zwroty

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH

PORADNIK DLA KUPUJĄCEGO za pośrednictwem NATURALNABOGINI.PL

 

I. PRAWO DO ZWROTU TOWARÓW

 

Jak dokonać zwrotu towaru?

Możesz odstąpić od umowy zawartej na portalu naturalnabogini.pl w terminie 14 dni od otrzymania towaru, a w przypadku zakupu usług (np. kurs on-line) – od dnia zawarcia umowy. Istnieją wyjątki od tego uprawnienia (patrz punkt 3 poniżej).

W tym terminie musisz poinformować sprzedawcę o swojej decyzji. Możesz to zrobić:

 

 1. Przesyłając oświadczenie pisemne pocztą na adres sprzedawcy widoczny na jego profilu w portalu naturalnabogini.pl.

  Adres sprzedawcy zazwyczaj możesz też znaleźć na przesyłce, którą otrzymałeś.

         W takiej sytuacji liczy się data nadania przez Ciebie listu na poczcie.

 

     2. Przesyłając do sprzedawcy wiadomość wewnętrzną na portalu naturalnabogini.pl.

  Wówczas liczy się data przesłania przez Ciebie wiadomości e-mail.

 

Nie musisz podawać przyczyny zwrotu towaru.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej, choć nie jest to obowiązkowe. Możesz własnymi słowami napisać oświadczenie o odstąpieniu, ważne tylko, aby w wyraźny sposób wynikało z niego, jakiego towaru dotyczy zwrot.

 

Następnie w terminie kolejnych 14 dni powinieneś odesłać towar do sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie zwróci ci ceny tej przesyłki.

 

Jeśli z jakichś względów nie posiadasz adresu sprzedawcy, możesz zwrócić się do nas  na adres: kontakt@naturalnabogini.pl. Podamy Ci adres pocztowy, jaki sprzedawca wskazał nam przy zakładaniu swojego konta w portalu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca powinien zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie pierwotnie płatności, tj.:

 1. koszt towaru;
 2. koszt przesyłki, ale według najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę.

 

Przykład:

Zakupiłeś książki za cenę 150 zł. Sprzedawca oferował wysyłkę pocztą za 5 zł albo kurierem za 20 zł. Wybrałeś doręczenie kurierem. Łącznie zapłaciłeś więc za towar i przesyłkę 170 zł. Następnie odsyłasz książki do sprzedawcy, płacąc na poczcie 7 zł.

Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić ci kwotę 155 zł (150 zł za książki + 5 zł na najtańszą opcję wysyłki). Nie zwróci ci kwoty 7 zł, którą wydałeś na odesłanie towaru.

 

Jeżeli używałeś towaru i widać na nim ślady tego użytkowania wykraczające poza to, co wynikałoby ze zwykłego zapoznania się z rzeczą, ponosisz za to odpowiedzialność.

 

Sprzedawca powinien dokonać zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności powinien nastąpić takim samym sposobem płatności, jak pierwotnie przez Ciebie użyte (jeśli zapłaciłeś przelewem, powinieneś dostać pieniądze na konto. Jeśli płaciłeś za pobraniem, zwrot może przyjść przekazem pocztowym).

 

II. KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZWROTU?

 

W niektórych sytuacjach nie przysługuje Ci prawo do zwrotu towaru. Ustawa o prawach konsumenta wymienia trzynaście takich sytuacji. Wskażemy tutaj te najbardziej popularne i możliwe do wystąpienia podczas zakupów dokonywanych na portalu naturalnabogini.pl:

 1. gdy kupiłeś treści cyfrowe dostarczane on-line (np. kupiłeś kurs on-line, do którego dostęp otrzymałeś natychmiast albo zakupiłeś dostęp do plików video/ nagrań dźwiękowych czy e-booków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się wcześniej niż 14 dni od zakupu, a sprzedawca poinformował Cię przed zakupem, że płacąc godzisz się na utratę prawa do odstąpienia i Ty wyraziłeś na to zgodę (dokonując płatności);
 2. gdy zakupiłeś usługę, która została wykonana szybciej niż 14 dni od zakupu, a sprzedawca poinformował Cię przed zakupem, że płacąc godzisz się na utratę prawa do odstąpienia i Ty wyraziłeś na to zgodę (dokonując płatności);
 3. gdy zakupiłeś nagrania dźwiękowe, video lub program komputerowy dostarczany na płycie CD lub innym nośniku w zapieczętowanym opakowaniu – nie możesz zwrócić towaru, jeśli otwarłeś opakowanie;
 4. gdy zakupiłeś rzecz produkowaną na Twoje indywidualne zamówienie, według Twoich wskazówek lub stosownie do Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. personalizowane buty, ubranie szyte na miarę, szklanka z wygrawerowanym wskazanym przez Ciebie imieniem, meble wykonywane na miarę);
 5. gdy kupujesz rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu (krótki termin przydatności);
 6. gdy kupujesz rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można ponownie sprzedawać ze względów higienicznych lub zdrowotnych, a otwarłeś opakowanie (tzn. krem będziesz mógł zwrócić wyłącznie w nieotwartym opakowaniu, jeśli otwarłeś kosmetyk – nie przysługuje już prawo zwrotu);
 7. gdy kupujesz rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, np. kupujesz tapetę czy naklejki na ścianę;
 8. gdy kupujesz gazety codzienne lub czasopisma (wyjątkiem jest jednak umowa o prenumeratę – od niej możesz odstąpić);
 9. jeśli kupujesz za pośrednictwem portalu usługi noclegowe, gastronomiczne, turystyczne, bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, kulturalne, a także usługi przewozu rzeczy lub najmu samochodów – jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Często jednak sprzedawcy dobrowolnie czynią wyjątek od powyższej zasady i zgadzają się, byś zwrócił bilet w jakimś określonym terminie przed datą wydarzenia.

 

III. REKLAMACJE

 

Jeżeli towar posiada wady (np. zakupione ubranie posiada skazę, dziurę, rozchodzące się szwy itp.) lub jest niezgodny z opisem (np. zamawiałeś zielony sweter, a otrzymałeś czerwony), możesz wnieść do sprzedawcy reklamację. Powinieneś zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy. Portal naturalnabogini.pl nie pośredniczy w takich reklamacjach.

Zawsze możesz wnieść reklamację pocztą, ale wiadomość wewnętrzna na portalu naturalnabogini.pl albo wiadomość e-mail z reklamacją też powinna być przez sprzedawcę rozpatrzona.

Sprzedawca powinien odpowiedzieć na Twoją reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli w takim okresie nie otrzymasz wiadomości pocztą, e-mailem lub choćby smsem, to uważa się, że sprzedawca uwzględnił reklamację.

 

IV. JAKICH INFORMACJI POWINIEN UDZIELIĆ CI SPRZEDAWCA PRZED ZAKUPEM

 

Jako portal pośredniczący w sprzedaży nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przez sprzedawców wszelkich przepisów. Czujemy się jednak w obowiązku wskazać Ci, że zgodnie z polskimi przepisami sprzedawca co najmniej w momencie przyjmowania zamówienia (a więc najpóźniej w momencie, gdy masz możliwość kliknąć „Kupuję i płacę”) powinien poinformować Cię o:

 1. głównych cechach sprzedawanej rzeczy i cenie (to raczej oczywiste, ale np. w przypadku kursu on-line odpowiednie opisanie produktu ma znaczenie);
 2. swoich danych identyfikujących i kontaktowych;
 3. adresie do składania reklamacji, jeśli miałby być inny niż adres kontaktowy;
 4. stosowanej przez sprzedawcę procedurze reklamacji (jeśli nie ma żadnych informacji w tym temacie, to obowiązują reguły ustawowe – patrz pkt 3 niniejszego poradnika);
 5. sposobie i terminie zapłaty;
 6. sposobie i terminie wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 7. przysługującym Ci prawie odstąpienia i o tym, jak możesz to prawo wykonać, ewentualnie o braku prawa do odstąpienia (jeśli ma to zastosowanie);
 8. kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli rzeczy te nie mogą być odesłane standardowo pocztą;
 9. czy sprzedawca udziela gwarancji albo jakichś usług posprzedażowych;
 10. czasie trwania umowy (jeśli zawierasz umowę o świadczenie usług) i możliwościach jej wypowiedzenia;
 11. możliwości skorzystania przez Ciebie z polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

Załączniki

Polecane produkty

Otrzymuj informacje o najnowszych produktach, wydarzeniach dla kobiet i artykułach na platformie.