Strona główna

Reklamacje i zwroty

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH

PORADNIK DLA KUPUJĄCEGO za pośrednictwem NATURALNABOGINI.PL

 

I. PRAWO DO ZWROTU TOWARÓW

 

Jak dokonać zwrotu towaru?

Możesz odstąpić od umowy zawartej na portalu naturalnabogini.pl w terminie 14 dni od otrzymania towaru, a w przypadku zakupu usług (np. kurs on-line) – od dnia zawarcia umowy. Istnieją wyjątki od tego uprawnienia (patrz punkt 3 poniżej).

W tym terminie musisz poinformować sprzedawcę o swojej decyzji. Możesz to zrobić:

 

 1. Przesyłając oświadczenie pisemne pocztą na adres sprzedawcy widoczny na jego profilu w portalu naturalnabogini.pl.

  Adres sprzedawcy zazwyczaj możesz też znaleźć na przesyłce, którą otrzymałeś.

         W takiej sytuacji liczy się data nadania przez Ciebie listu na poczcie.

 

     2. Przesyłając do sprzedawcy wiadomość wewnętrzną na portalu naturalnabogini.pl.

  Wówczas liczy się data przesłania przez Ciebie wiadomości e-mail.

 

Nie musisz podawać przyczyny zwrotu towaru.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej, choć nie jest to obowiązkowe. Możesz własnymi słowami napisać oświadczenie o odstąpieniu, ważne tylko, aby w wyraźny sposób wynikało z niego, jakiego towaru dotyczy zwrot.

 

Następnie w terminie kolejnych 14 dni powinieneś odesłać towar do sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie zwróci ci ceny tej przesyłki.

 

Jeśli z jakichś względów nie posiadasz adresu sprzedawcy, możesz zwrócić się do nas  na adres: kontakt@naturalnabogini.pl. Podamy Ci adres pocztowy, jaki sprzedawca wskazał nam przy zakładaniu swojego konta w portalu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca powinien zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie pierwotnie płatności, tj.:

 1. koszt towaru;
 2. koszt przesyłki, ale według najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę.

 

Przykład:

Zakupiłeś książki za cenę 150 zł. Sprzedawca oferował wysyłkę pocztą za 5 zł albo kurierem za 20 zł. Wybrałeś doręczenie kurierem. Łącznie zapłaciłeś więc za towar i przesyłkę 170 zł. Następnie odsyłasz książki do sprzedawcy, płacąc na poczcie 7 zł.

Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić ci kwotę 155 zł (150 zł za książki + 5 zł na najtańszą opcję wysyłki). Nie zwróci ci kwoty 7 zł, którą wydałeś na odesłanie towaru.

 

Jeżeli używałeś towaru i widać na nim ślady tego użytkowania wykraczające poza to, co wynikałoby ze zwykłego zapoznania się z rzeczą, ponosisz za to odpowiedzialność.

 

Sprzedawca powinien dokonać zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności powinien nastąpić takim samym sposobem płatności, jak pierwotnie przez Ciebie użyte (jeśli zapłaciłeś przelewem, powinieneś dostać pieniądze na konto).

 

II. KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZWROTU?

 

W niektórych sytuacjach nie przysługuje Ci prawo do zwrotu towaru. Ustawa o prawach konsumenta wymienia trzynaście takich sytuacji. Wskażemy tutaj te najbardziej popularne i możliwe do wystąpienia podczas zakupów dokonywanych na portalu naturalnabogini.pl:

 1. gdy kupiłeś treści cyfrowe dostarczane on-line (np. kupiłeś kurs on-line, do którego dostęp otrzymałeś natychmiast albo zakupiłeś dostęp do plików video/ nagrań dźwiękowych czy e-booków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się wcześniej niż 14 dni od zakupu, a sprzedawca poinformował Cię przed zakupem, że płacąc godzisz się na utratę prawa do odstąpienia i Ty wyraziłeś na to zgodę (dokonując płatności);
 2. gdy zakupiłeś usługę, która została wykonana szybciej niż 14 dni od zakupu, a sprzedawca poinformował Cię przed zakupem, że płacąc godzisz się na utratę prawa do odstąpienia i Ty wyraziłeś na to zgodę (dokonując płatności);
 3. gdy zakupiłeś nagrania dźwiękowe, video lub program komputerowy dostarczany na płycie CD lub innym nośniku w zapieczętowanym opakowaniu – nie możesz zwrócić towaru, jeśli otwarłeś opakowanie;
 4. gdy zakupiłeś rzecz produkowaną na Twoje indywidualne zamówienie, według Twoich wskazówek lub stosownie do Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. personalizowane buty, ubranie szyte na miarę, szklanka z wygrawerowanym wskazanym przez Ciebie imieniem, meble wykonywane na miarę);
 5. gdy kupujesz rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu (krótki termin przydatności);
 6. gdy kupujesz rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można ponownie sprzedawać ze względów higienicznych lub zdrowotnych, a otwarłeś opakowanie (tzn. krem będziesz mógł zwrócić wyłącznie w nieotwartym opakowaniu, jeśli otwarłeś kosmetyk – nie przysługuje już prawo zwrotu);
 7. gdy kupujesz rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, np. kupujesz tapetę czy naklejki na ścianę;
 8. gdy kupujesz gazety codzienne lub czasopisma (wyjątkiem jest jednak umowa o prenumeratę – od niej możesz odstąpić);
 9. jeśli kupujesz za pośrednictwem portalu usługi noclegowe, gastronomiczne, turystyczne, bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, kulturalne, a także usługi przewozu rzeczy lub najmu samochodów – jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Często jednak sprzedawcy dobrowolnie czynią wyjątek od powyższej zasady i zgadzają się, byś zwrócił bilet w jakimś określonym terminie przed datą wydarzenia.

 

III. REKLAMACJE

 

Jeżeli towar posiada wady (np. zakupione ubranie posiada skazę, dziurę, rozchodzące się szwy itp.) lub jest niezgodny z opisem (np. zamawiałeś zielony sweter, a otrzymałeś czerwony), możesz wnieść do sprzedawcy reklamację. Powinieneś zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy. Portal naturalnabogini.pl nie pośredniczy w takich reklamacjach.

Zawsze możesz wnieść reklamację pocztą, ale wiadomość wewnętrzna na portalu naturalnabogini.pl albo wiadomość e-mail z reklamacją też powinna być przez sprzedawcę rozpatrzona.

Sprzedawca powinien odpowiedzieć na Twoją reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli w takim okresie nie otrzymasz wiadomości pocztą, e-mailem lub choćby smsem, to uważa się, że sprzedawca uwzględnił reklamację.

 

IV. JAKICH INFORMACJI POWINIEN UDZIELIĆ CI SPRZEDAWCA PRZED ZAKUPEM

 

Jako portal pośredniczący w sprzedaży nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przez sprzedawców wszelkich przepisów. Czujemy się jednak w obowiązku wskazać Ci, że zgodnie z polskimi przepisami sprzedawca co najmniej w momencie przyjmowania zamówienia (a więc najpóźniej w momencie, gdy masz możliwość kliknąć „Kupuję i płacę”) powinien poinformować Cię m.in. o:

 1. głównych cechach sprzedawanej rzeczy i cenie (to raczej oczywiste, ale np. w przypadku kursu on-line odpowiednie opisanie produktu ma znaczenie);
 2. stosowanej przez sprzedawcę procedurze reklamacji (jeśli nie ma żadnych informacji w tym temacie, to obowiązują reguły ustawowe – patrz pkt 3 niniejszego poradnika);
 3. sposobie i terminie zapłaty;
 4. sposobie i terminie wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 5. przysługującym Ci prawie odstąpienia i o tym, jak możesz to prawo wykonać, ewentualnie o braku prawa do odstąpienia (jeśli ma to zastosowanie);
 6. kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli rzeczy te nie mogą być odesłane standardowo pocztą;
 7. czy sprzedawca udziela gwarancji albo jakichś usług posprzedażowych;
 8. czasie trwania umowy (jeśli zawierasz umowę o świadczenie usług) i możliwościach jej wypowiedzenia;
 9. możliwości skorzystania przez Ciebie z polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

Załączniki

Otrzymuj informacje o najnowszych produktach, wydarzeniach dla kobiet i artykułach na platformie.